ร่วมงานกับเรา

บริษัท วินนาร์ การ์เม้นท์ จำกัด เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในการทำงานเกี่ยวกับงานการ์เม้นท์ทุกชนิด ได้ร่วมงานและเติบโตไปพร้อมกันกับเรา โดยตำแหน่งที่เรามองหามีดังนี้

ร่วมงานกับเรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- เย็บตัวอย่างเสื้อผ้าตามแบบ (กีฬา แฟชั่น ทั้งหญิงและชาย)
- รับงานต่อจากห้องแพทเทิน เพื่อทำงานตัวอย่างต่อ
 

คุณสมบัติ

- ไม่จำกัดเพศ/ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา / อายุ 20 ปีขึ้นไป / เชื้อชาติ สัญชาติ ไทย 
- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี หรือ ถ้ามีความสามารถในการตัดเย็บจะรับพิจารณา 
- ถ้ามีประสบการณ์การอบรมที่เกี่ยวข้องจะรับพิจารณาไว้เป็นพิเศษ
- สามารถจำแนกขั้นตอนการเย็บได้
- วิเคราะห์และประยุกต์เทคนิคต่างๆ เพื่อนำไปผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการตัดเย็บ การสวมใส่ รวมถึงขึ้นตอนและข้อจำกัดต่างๆ ในการผลิตจริง 
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถพูดคุยกับผู้อื่นรู้เรื่อง 
- มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น รับผิดชอบในหน้าที่การงาน 

รายละเอียดต่างๆ และสวัสดิการ

- งานประจำ / เวลาทำงาน 8:00 - 17.00 น. / จันทร์ - เสาร์
- ค่างานล่วงเวลา (OT)
- เงินเดือน 12,000 - 24,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)
- ประกันสังคม (กรณีผ่านการทดลองงาน)
- วันหยุดประจำปีของบริษัท
- รายละเอียดอื่นตามที่บริษัทกำหนด

วิธีการรับสมัครงาน

- ติดต่อ คุณส้ม / โทร : 095-059-7777
- เข้ามาสมัครด้วยตนเอง (รบกวนนัดเวลาล่วงหน้า)


ประกาศวันที่ : 21 กันยายน 2561 . (ยังรับสมัครอยู่)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- บันทึกข้อมูลด้าน รายรับ-รายจ่าย
- เปิดใบกำกับภาษี ซื้อ-ขาย
- พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
- ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย
- ยื่นแบบ ภพ.30 ภงด 1,3,53
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

- ไม่จำกัดเพศ/ อายุ 25 ปีขึ้นไป / เชื้อชาติ สัญชาติ ไทย
- ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้โปรแกรม Express ได้
- มีทักษะการสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ๆได้รับมอบหมาย


รายละเอียดต่างๆ และสวัสดิการ

- งานประจำ / เวลาทำงาน 8:00 - 17.00 น. / จันทร์ - เสาร์
- ค่างานล่วงเวลา (OT)
- เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)
- ประกันสังคม (กรณีผ่านการทดลองงาน)
- วันหยุดประจำปีของบริษัท
- รายละเอียดอื่นตามที่บริษัทกำหนด


วิธีการรับสมัครงาน

- ติดต่อ คุณส้ม / โทร : 095-059-7777
- เข้ามาสมัครด้วยตนเอง (รบกวนนัดเวลาล่วงหน้า)

ประกาศวันที่ : 21 กันยายน 2561 . (ยังรับสมัครอยู่)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของงานผลิต 
- จัดทำและบันทึกรายงานเกี่ยวกับระบบคุณภาพ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 


คุณสมบัติ

- ไม่จำกัดเพศ/ อายุ 18 ปีขึ้นไป / เชื้อชาติ สัญชาติ ไทย
- วุฒิการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิ 
- รักการเรียนรู้ กระตือรือร้น มนุษย์สัมพันธ์ดี รายละเอียดต่างๆ และสวัสดิการ

- งานประจำ / เวลาทำงาน 8:00 - 17.00 น. / จันทร์ - เสาร์
- ค่างานล่วงเวลา (OT)
- เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)
- ประกันสังคม (กรณีผ่านการทดลองงาน)
- วันหยุดประจำปีของบริษัท
- รายละเอียดอื่นตามที่บริษัทกำหนด
 

วิธีการรับสมัครงาน

- ติดต่อ คุณส้ม / โทร : 095-059-7777
- เข้ามาสมัครด้วยตนเอง (รบกวนนัดเวลาล่วงหน้า)

ประกาศวันที่ : 21 กันยายน 2561 . (ยังรับสมัครอยู่)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดูแล Social Media ต่างๆของบริษัท
- ตอบคำถามลูกค้าในช่องทางออนไลด์ต่างๆ
- ดูแลเรื่อง Content ใน Website
- สามารถใช้ Photoshop และ illustrator เบื้องต้นได้

คุณสมบัติ
 
- ไม่จำกัดเพศ / อายุ 18 ปีขึ้นไป / สัญชาติ ไทย
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีอย่างน้อย (สามารถมาเรียนรู้ได้)
- มีทักษะด้านการสื่อสาร เข้าใจการทำงานกับคอมพิวเตอร์ในระดับดี
- เข้าใจวิธีการสร้างคอนเท้นให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าของทางบริษัท
- มีความเข้าใจใน Social Media platfrom ต่างๆอย่างดี
- สามารถใช้ Photoshop และ illustrator เบื้องต้นได้
 
รายละเอียดต่างๆ และสวัสดิการ
 
- งานประจำ / เวลาทำงาน 8:00 - 17.00 น. / จันทร์ - เสาร์
- ค่างานล่วงเวลา (OT)
- เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)
- ประกันสังคม (กรณีผ่านการทดลองงาน)
- วันหยุดประจำปีของบริษัท
- รายละเอียดอื่นตามที่บริษัทกำหนด
 
วิธีการรับสมัครงาน
 
- ติดต่อ คุณส้ม / โทร : 095-059-7777
- เข้ามาสมัครด้วยตนเอง (รบกวนนัดเวลาล่วงหน้า)
 
ประกาศวันที่ : 21 กันยายน 2561 . (ยังรับสมัครอยู่)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ออกแบบ Design/Draft Art work ตามความต้องการของลูกค้า
- แก้ไขภาพ รีทัชภาพ เทียบค่าสีให้ตรงตามตัวอย่าง
- จัดเตรียมไฟล์เพื่อส่งพิมพ์
- ตรวจสอบคุณภาพงาน หลังจากพิมพ์เสร็จ

 

คุณสมบัติ

- ไม่จำกัดเพศ/ อายุ 20 ปีขึ้นไป / เชื้อชาติ สัญชาติ ไทย
- วุฒิการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิ (มีประสบการณ์และผลงานจะรับพิจารณา)
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Photoshop, illustrator ได้เป็นอย่างดี
- มีความคิดรึเริ่มสร้างสรรค์ รักการเรียนรู้ กระตือรือร้น มนุษย์สัมพันธ์ดี
- ถ้ามีความรู้เรื่องงานพิมพ์ หรือ เคยทำงานพิมพ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ !!

 

รายละเอียดต่างๆ และสวัสดิการ

- งานประจำ / เวลาทำงาน 8:00 - 17.00 น. / จันทร์ - เสาร์
- ค่างานล่วงเวลา (OT)
- เงินเดือน 15,000 - 22,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)
- ประกันสังคม (กรณีผ่านการทดลองงาน)
- วันหยุดประจำปีของบริษัท
- รายละเอียดอื่นตามที่บริษัทกำหนด

 

วิธีการรับสมัครงาน

- ติดต่อ คุณส้ม / โทร : 095-059-7777
- เข้ามาสมัครด้วยตนเอง (รบกวนนัดเวลาล่วงหน้า)

ประกาศวันที่ : 21 กันยายน 2561 . (ยังรับสมัครอยู่)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้